13
AUG
2015

Gēteborgas ev.lut.draudzes Kapu svētki 23.augustā

Svētdien, 23.augustā Kapu svētki. Plkst.13:00 sadraudzība Hāgas draudzes telpās, pēc tam kopīga došanās uz Kvībergas kapiem. Plkst.15:00 svētbrīdis – kalpos mācītājs Normunds Zariņš. Lietus gadījumā svētbrīdis notiks turpat draudzes telpās. Sirsnīgi aicinot, Draudzes...
07
JUL
2015

Gēteborgas latviešu ev.lut. draudze aicina! Vasaras nometne ģimenēm ar bērniem

Vasaras nometne ģimenēm ar bērniem, Sandbijā, Ēlandē, no 6.augusta vakara līdz 9. augusta pusdienlaikam. Programmā: jauka kopā būšana dabā, rīta un vakara svētbrīži, draudzīgas sarunas par to, kas mums katram svarīgs, radoša un aktīva darbošanās, muzicēšana, gardas maltītes...
10
JUN
2015

Dievkalpojums Hāgas baznīcā svētdien, 14. jūnijā plkst. 14.00

Svētdien, 14.jūnijā plkst.14:00 Hāgas baznīcā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Kalpos mācītājs Normunds Zariņš. Dievkalpojuma laikā būs arī Bībeles stāsti bērniem. Pēc dievkalpojuma sadraudzība Hāgas draudzes telpās.