Informāciju par dievkalpojumiem Latviešu Baznīcas Zviedrijā Gēteborgas draudzē varat iegūt:

Latviešu Baznīcas Zviedrijā Facebook lapā: https://www.facebook.com/LatviesuBaznicaZviedrija