Informāciju par dievkalpojumiem Latviešu Baznīcas Zviedrijā Gēteborgas draudzē varat iegūt: https://www.draudzes.se/geteborgas-draudze-3/

vai Latviešu Baznīcas Zviedrijā Facebook lapā: https://www.facebook.com/LatviesuBaznicaZviedrija